KONTEINER-MEREVEOD

Container Shipping header image | COSCO Customer Care Centre | cosco.ee

MUGAV – USALDUSVÄÄRNE – TURVALINE

Mugavuse, usaldusväärsuse ja turvalisuse pakkumine on klientidele ärivõimaluste loomise eelduseks. Meie eksperdimeeskonnad tegutsevad kaubatranspordi igal sammul kooskõlas selle uskumusega.

BRONEERIMINE

Broneerimistele vastatakse tööpäeviti kahe tunni jooksul alates nende kättesaamisest.

Juhul kui alust on võimalik eraldada ning esitatud broneerimisteave on täielik ja põhjalik, on broneerimise kinnitamise aeg kaks tundi nii tavapärase kuivlasti kui ka külmlasti puhul ning kaks tööpäeva nii ohtliku lasti kui ka ebastandardse (OOG) lasti puhul.

SEADMETE VÄLJASTAMINE

Seadmed varutakse pealekorjeks 48 tunni jooksul pärast kliendi seadmete pealekorjepäringu kinnitamist.

LETITEENINDUS

Teenindustoimingud lõpetatakse 15 minuti jooksul alates klienditeenindusleti äärde jõudmisest (kohaldatav vaid letiteenindusega piirkondadele).

‎LASTIKIRJA VÄLJASTAMINE‎

Algne lastikiri valmib ühe tööpäeva jooksul pärast aluse väljumist, tingimusel et transpordijuhised on esitatud ajakohasel ja korrektsel viisil.

ARVELDUS

Arve on saadaval ühe tööpäeva jooksul pärast aluse väljumist, tingimusel et teave arve jaoks esitati täpselt ja õigeaegselt.

GRAAFIKU USALDUSVÄÄRSUS

COSCO SHIPPINGu käitatud aluste graafiku terviklus ületab 95% usaldusväärsuse (välja arvatud vääramatu jõu korral).

ÜMBERLAADIMINE

Ühendusreis on leitav internetis meie veebisaidil (lines.coscoshipping.com) kolm päeva enne lasti saabumist ümberlaadimissadamasse.

Ümberlaadimise tulemused on saadaval veebis üks päev pärast lasti lahkumist ümberlaadimissadamast.

Meie eesmärgiks on, et last liiguks läbi ümberlaadimissadama seitsme päeva jooksul, kui mitte kauem kui neljateist päevaga.

SAABUMISE TEADAANNE

Saabumise teadaanne saadetakse üks päev enne lasti saabumist.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Arveid puudutavad vaidlused lahendatakse viie tööpäeva jooksul.

Selgete faktidega kommertsvaidlustega tegeldakse seitsme tööpäeva jooksul.

Kaebuste lahendamine (pärast kaebuse vastuvõtmist) toimub viie tööpäeva jooksul.

COSCO MEREVEOLIINIDEL HOOLITSETAKSE HÄSTI KAUBAVEO IGA VIIMASE KUI SAMMU EEST. OHUTUS POLE MITTE AINULT MEIE TOIMIMISJUHENDIS, VAID ON KA MEIE LUBADUS.